top of page

Denna vara är licenspliktig.

CCI 22 Win mag

CCI

22WMR

-22 MAXI MAG V-MAX 1,94 gram (30grain)
-671 m/s
-Blyspets.

bottom of page