top of page

Denna vara är licenspliktig.

Gamehead 7x33

Sako

7x33

Tillfälligt slut - 5,1 gram (78grain)
- Populär patron för fågeljakt som används mycket i Finland.
- Klass 2

bottom of page