top of page

Denna vara är licenspliktig.

Range 30-06

Sako

30-06

- 8 gram (123grain)
- Helmantlad ammunition for övning, mycket bra precision.
- 50 per ask

bottom of page