top of page
Weatherby

Weatherby

Weatherby

300 Weatherby Mag

Weatherby studsare byggd av Sauer i Tyskland. Customslipad lyxkolv i fint trä med dämpad bakkappa. Kikarsikte Pecar 4x81.

Denna vara är licenspliktig, kontakta oss för att reservera. 

7000

Pris:

Intresseanmälan

Tack för att du kontaktar oss!

bottom of page